Kính thưa Quý vị,

Trước khi mua Coin, chúng tôi muốn thông báo cho bạn các chính sách mua hàng sau đây để xác nhận tuyệt đối của bạn.
Mua Coin


- Hạn mức Tuổi: 13 tuổi trở lên
- Việc mua Coin được phép sau khi đăng ký tài khoản.
Định nghĩa


- Tỷ giá: 10000 VND = 100,000 Coin
- Thời gian sử dụng: Coin có giá trị trong 1 năm kể từ ngày mua
Định nghĩa điểm Coin


- Tỷ giá: 100,000 Coin = 100,000 Kim Cương
- Thời hạn sử dụng: Coin có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày kích hoạt
Bất kỳ nào có thể được chuyển thành miễn là đáp ứng các điều kiện sau:
- Quy mô tối thiểu: Ít nhất 10,000 Coin trở lên.
Chính sách Rút tiền


- Tất cả Coin sẽ bị xóa sau khi đổi Kim Cương hoàn thành.
- Không được khôi phục lại Coin khi bạn đổi nhầm.
Chính sách hoàn lại tiền Coin


- Không hoàn lại tiền hoặc bồi hoàn tiền Coin và / hoặc mua hàng.
(Tài khoản sẽ bị chặn bất kỳ nỗ lực nào để hủy / thu hồi khoản thanh toán sau khi mua Coin)
Chính sách quà tặng trên Coin
- Không có quà tặng nào của đồng tiền Coin được hỗ trợ.
Tất cả các chính sách về đồng tiền sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 năm 2018