Tải Game

qr
Hướng Dẫn Cày KCKK nhanh

Hướng Dẫn Cày KCKK nhanh

Chủ nhật 07/02/2021
Các cách kiếm KCKK nhanh nhất
1. Farm quái Mini kundun xuất hiện vào - Nam Lorencia vào 11h - 16h - 22h - Ảo cảnh vào 9h và 18h
2. Farm quái vàng
3. Farm CTC
4. Huyết lâu
5. Quảng trường quỷ