Tải Game

qr
Kiếm Nguyên Liệu Lên Đồ Kundun

Kiếm Nguyên Liệu Lên Đồ Kundun

Thứ tư 14/04/2021
Hướng dẫn kiếm bùa để lên đồ kundun nhé anh em
⚔ Bùa Kundun I : Chiến trường cổ
⚔ Bùa Kundun II: Boss Kundun II map Lorencia (42,158) - Icarus (63,107) - Miếu tà ác (72,15) vào 0h20, 4h20, 8h20, 12h20, 16h20, 20h20
⚔ Bùa Kundun III: Vào sự kiện - thu thập gọi Boss kundun III farm
⚔ Bùa Boss: Ghép Bùa Kundun III + Đá KunDun I + Đá KunDun II. Boss ở Mị Âm Mê Quật liên server 2 tọa độ (27,77) và (53,33)
⚔Bùa Kundun IV : Bùa Kundun III + Bùa Boss + Bùa PK
⚔ Bùa PK: Hợp thành từ Điểm điện thiên sứ + Điểm trận doanh + Bùa Kundun I
⚔ Điểm Điện Thiên Sứ : đi điện thiên sứ
⚔ Điểm Trận Doanh: đi trận doanh
⚔ Bùa Kundun V: MiniKundun V ở Lorencia, Noria, Davias 1h, 11h, 16h, 21h
10. Bùa Kundun VI: Boss Kundun VI ở Icarus tọa độ (115:109) (159:164) (59:118) vào (0:30, 16:30, 20:30, 21:30, 23:30)
⚔ Bùa Kundun VII : Boss Kundun VII g Ảo Cánh và Map Tàn tích bí ẩn (di tích lãng quên) vào 08:30|13:30|14:30|15:30|17:30|18:30|19:30|20:30|23:30|0:30
⚔ Bùa Kundun VIII : Boss Kundun VIII ở Lorencia cứ 1 giờ xuất hiện 1 lần
⚔ Bùa Kundun IX: Boss Kundun IX 2 giờ xuất hiện 1 lần
⚔ Bùa Kundun X: Boss Kundun X ở 68-72 trong 3 bản đồ thế lực (Hiệp hội - đồng minh - giáo đoàn)
⚔ Bùa Kundun XI: Boss Kundun XI tọa độ 26-73 Map Miếu Tà Ác (Đền Ác Quỷ) và ảo cảnh
⚔ Bùa Kundun XII: Boss Kundun XII t ở map vườn ma thuật (108:60) vào 9h và 23h Map Phía đông Arkon (85:75) vào 9h và 23h, ở map Noria (102:98) vào 17h
⚔ Bùa Kundun XIII: Boss Kundun XIII xuất hiện ở map Quỷ cốc kuratan (39:168) Rừng Qủy mị (60:66) vào các khung giờ 2h, 4h, 6h vv... 22h
⚔ Ngọc Boss Kundun: Đánh boss Kundun XIII và hợp thành từ mắt lord